Käpp ja Käsi on ühiskondlik algatus, mille raames valitud kinnipeetavad Eesti vanglates arendavad oma tööalaseid oskuseid, treenides professionaalse juhendaja suunamisel ning järelvalve all varjupaiga koeri.