MEESKOND

Meie meeskond: Helis, Sandra, Minna ja Mariliis

Minna on meie programmi süda, kelle uudishimulik meel ja siiras soov miskit päriselt muuta, meid meeskonnana kokku tõi. Tänaseks oleme talle omistanud uhke tegevjuhi tiitli, millega kaasneb lisaks meeskonna juhtimisele ka vastutus programmi ja mõju hindamise metoodikat arendada, Tallinna programmis psühholoogi rolli täita ning igal vabal hetkel ja võimalusel leida veelgi rohkem võimalusi lisarahastuse kaasamiseks. 

Sandra haub alatasa kommunikatsioonialaseid plaane ja planeerib igal võimalusel selleks põnevaid elamusi ja kogemusi. Lisaks on ta sihiks Tartus toimuva programmi töös ja arengus hoidmine. 

Mariliis näeb kaugemale ja on võtnud vastu väljakutse tegutseda Viru vanglaga koostöö teemal.

Helis on meie iga päevaga üha kogenum finantsaju, kes kõige muu kõrvalt vastutab ka Tallinna programmi jätkumise, kasvamise ja arenemise eest.