Käpp ja Käsi on ühiskondlik algatus, mille raames valitud kinnipeetavad Eesti vanglates treenivad professionaalse juhendaja suunamisel ning järelvalve all varjupaiga koeri.