Käpp ja Käsi on ühiskondlik algatus, mille raames vanglast vabanenud valitud inimesed arendavad oma tööalaseid, sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskuseid, , treenides professionaalse juhendaja suunamisel ning järelvalve all varjupaiga koeri.