TOETA

Armas sõber!

Käpp ja Käsi treeningprogrammi koerte koolitajate tööd - koertetreenerid õpetavad kinnipeetavatele koerte treenimist läbi positiivse tingimise ehk hea käitumise premeerimise. Täna saame maksta koertetreeneritele nende töö eest minimaalset tasu ning meil ei ole vahendeid, et tasuda täiendavate, kuid vajalike ülesannete eest nagu varjupaiga töötajate ja varjupaiga koerte uute omanike koolitamine, et koerte õpitud oskused säiliksid. Meil ei ole võimalik tasuda treeneritele tundide eest, mis kuluvad ettevalmistustele, kokkuvõtetele ning arendustegevustele (nt ühise õppekava väljatöötamine, õppekava parendamine). Seega toob iga annetus meid lähemale sellele, et saame koertetreeneritele nende töö eest vääriliselt tasuda, misläbi saame programme läbi viia ning mõjutada suurema hulga varjupaiga koerte ja kinnipeetavate elusid.
Administratiivkulusid, mis on seotud kommunikatsioonialaste tegevuste elluviimisega, et treeningute käigus inimestega koostööd õppinud koerad leiaksid endale turvalised püsikodud.