TOETA

Armas sõber!

Annetuste toel saame tasustada koerte treenerite ja psühholoogide tööd, soetada treeninguteks koerte maiuseid ning tasustada administratiivtööd nagu tegevuste koordineerimine, kommunikatsioonitegevuste elluviimine, programmi arendamine.

Ühiskonna turvalisemaks muutmist Käpp ja Käsi programmi abil saab toetada ülekandega meie pangakontole: EE157700771002873810(MTÜ Käpp ja Käsi).
Kõik koostöömõtted ja ettepanekud on oodatud meie e-mailile: kappjakasi@gmail.com

Oma töös lähtume MTÜ Käpp ja Käsi põhikirjast, annetuste kogumise heast tavast ja vabaühenduste eetikakoodeksist.

MTÜ Käpp ja Käsi 2018. aasta majandusaasta aruanne.